Capasca Ltd
Bulgaria, Sofia 1407
47 Cherni Vruh blvd.
Business center "Vitosha", fl. 5
Phone: +359 2 962 5217
Fax: +359 2 962 6195
E-mail: info@capasca.com

На 11 август 2020 г. Капаска ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.073-7249-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Управляващ орган е Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Общата стойност на проекта е 10 000 лв. Размер на БФП: 100%, от които 8 500 лв. европейско финансиране и 1 500 лв. национално съфинансиране. Продължителност на проекта: 3 месеца Общата цел на проекта е насочена към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
КАПАСКА ООД подписа договор BG16RFOP002-2.089-0894-C01 от 26.10.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Разходи за покриване на текущите нужди от ликвидни средства на компанията ще бъдат покрити със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на безвъзмездната финансов помощ е 50 000.00 лв., от които 50 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000.00 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.