Capasca Ltd
Bulgaria, Sofia 1407
47 Cherni Vruh blvd.
Business center "Vitosha", fl. 5
Phone: +359 2 962 5217
Fax: +359 2 962 6195
E-mail: info@capasca.com

На 11 август 2020 г. Капаска ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.073-7249-C01, с което стартира изпълнението на Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Управляващ орган е Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Общата стойност на проекта е 10 000 лв. Размер на БФП: 100%, от които 8 500 лв. европейско финансиране и 1 500 лв. национално съфинансиране. Продължителност на проекта: 3 месеца Общата цел на проекта е насочена към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.